AKVA group
Your Aquaculture Technology and Service Partner
ordrekontorknapp

Egendefinert kurs

Flere av våre kunder har opplæringsbehov som er annerledes enn våre standard kurs. Vi tilbyr derfor også kurs hvor kunden selv kan bestemme innholdet.
 • Du velger innhold
 • Du velger varighet
 • Du velger kurslokasjon

Hvorfor? 
Du kan selv velge hvilke tema du vil ha gjennomgått samt hvor lenge kurset skal vare. Ønsker du å ha kurs på egen lokasjon så ordner vi det.


Hvilke tema kan du velge?
Du kan velge tema tilpasset din måte å bruke fôringsanlegget på. Noe kan hentes fra Grunnkurset eller Superbrukerkurset. Du kan også velge noen andre tema. Under listet det vi kan tilby


Alle tema hentet fra Grunnkurs og Superbrukerkurs:
 • Bruk og forståelse av ulike fôringsstrategier
 • Justering av fôring underveis
 • Virkemåte og kalibrering< > Generelt vedlikehold av utstyret – Hva skal sjekkes og når
 • Luftmonitorering – Innstillinger og daglig bruk
 • Feilsøking på programmet
 • Bruk av tilleggsprogrammer – AkvaAdm32, CCS2Upgrade, AkvaNodeMonitor

I tillegg:

Generell innføring i fôring av laksefisk
 • Hvilke elementer på et oppdrettsanlegg er med på å påvirke det totale resultatet.
 • Viktige hensyn når man fôrer (miljøparametre etc.)

Støv og knus i fôringsanlegget
 • Hvordan/hvor oppstår støv og knus i sentralfôringsanlegget?
 • Hva gjør støv og knus med med utstyret ditt og måten du fôrer på?
 • Hva kan du som fôrer fisken gjøre for å minske problematikken?
Hei
Er det noe jeg kan hjelpe deg med?