AKVA group
English Spanish 
Your Aquaculture Technology and Service Partner
English Spanish 

Notvaskere

akvasmart-white

Net Cleaning Systems

akvasmart-white
ordrekontorknapp
Net Cleaning Systems

Optimalt oksygennivå og raskere vekst

Tung begroing på nota hemmer vanngjennomstrømningen og fører til redusert oksygentilførsel. Algevekst kan ofte øke bakteriefloraen i nota og forårsake sykdom og økt stress på biomassen. I tillegg vil begroing også føre til at nøtene bli tyngre, noe som i verste fall kan føre til brudd i konstruksjonen. Dette igjen øker risiko for rømning. Med Idema Notvasker-utstyr vil man forhindre skader på nota samt redusere faren for sykdom og ugunstige forhold i biomassen. En ren not sikrer med andre ord optimale vekstforhold for fisken.
effective-net-cleaning
Effektiv notvasking
Tung begroing på nota hemmer oksygentilførselen og kan øke bakteriefloraen i nota, noe som kan føre til mer sykdom på fisk og økt stress i biomassen.
begroing
Perfekt vanngjennomstrømning
Det er bevist at tungt begrodde nøter fører til at oksygenrikt vann passerer rundt noten i steden for å strømme gjennom. En ren not vil forhindre dette.
vekstkurve-laks
Vekstkurve laks
Oksygenbehovet stiger når vanntemperaturen øker. Denne kurven er nesten lik for de fleste oppdrettsarter, som f.eks. ørret, røye, torsk, kveite og havabbor.
Net Cleaning Systems

Optimum oxygen levels and faster growth

Marine fouling is driven by sunlight and high water temperatures. Therefore, the waterflow through the cages and oxygen level will be reduced. Strong algae growth causes the cage/net to become heavier, which causes stress and in the worst case scenario a breakdown of the cage construction. This in turn increases the risk of fish escape. The algea growth could also cause disease and stress symptoms in the biomass. With Idema quality Net Cleaning equipment the fish in the location will prosper in optimum growth conditions.
effective-net-cleaning
Effective net cleaning
Strong marine fouling on the net can stop the oxygen supply. Algea growth can increase bacterial loads and cause deseases and stress in the biomass.
perfect-water-flow
Perfect water flow
It is proven that increased marine fouling leads to reduced water flow. As a result, the oxygen rich water will mostly flow around the cage.
growth curve salmon
Growth curve for salmon
Good waterflow though the nets are crucial at high water temperatures. The growth vurve is almost identical fo rmost aquaculture species such as; trout, cod, halibut, sea bass and sea bream.
Hei
Er det noe jeg kan hjelpe deg med?