AKVA group
Your Aquaculture Technology and Service Partner

Forskning og Utvikling

fish icon white
Net Cleaning rigs

AKVA group har en rekke aktiviteter innen forskning og utvikling. Prosjekter gjennomføres i tett samarbeid med både kunder, leverandører og FoU-institusjoner. Forsknings- og utviklingsprosjektene handler om å forbedre dagens teknologiske løsninger og de omhandler utvikling av nye, fremtidsrettede løsninger.

Infrastruktur og system for økt fôringskontroll i store merder (NFR-prosjekt, 2014-16)

Fôret er den største, enkelte innsatsfaktoren i lakseproduksjon og prosjektets visjon var at hver pellet som leveres til fôrflåten skal utnyttes direkte til effektiv produksjon av laks.


Prosjektet hadde derfor som målsetting å:
  • Etablere objektive fôringsindikatorer for fiskens appetitt og fôringsrespons.
  • Identifisere løsninger der fôret kan fordeles bedre og sikrere, basert på informasjon fra mer objektive måleparametere for fiskens appetitt og fôringsrespons.
  • Utvikle en mer tilrettelagt infrastruktur for dataflyt.
 
Deltagere:
AKVA group ASA, Cermaq, Lerøy, SalMar, Måsøval Fiskeoppdrett, Nortek, Norbit, SINTEF, NTNU, ACE.

Resultater:
  • Pelletsspredning med ulike spredere er undersøkt og det er utviklet ulike metoder og modeller for å detektere og beregne pelletsspredning i merd.
  • Det er utviklet infrastruktur i form av AKVAconnect – en programvareplattform for videooverføring, prosesskontroll og datainnsamling.
  • Norbit multibeam sonar er undersøkt og kan egne seg til å detektere pellets i stor merd. Det er utfordrende å skille fisk og pellets i selve bearbeidingen av bildene, men det kan være mulig.
Deteksjon av pelletsnedslag med drone
Gul farge viser høy tetthet av pellets, mørk blå viser lav tetthet.
Beregning av utgangshastighet på pellets
Bruk av høyhastighetskamera for å beregne utgangshastighet på pellets. Målingene benyttes i en modell for å beregne spredning av fôr.
Test av Norbit multibeam sonar
Test av Norbit multibeam sonar
Det ble undersøkt om sonaren egner seg for pelletsdeteksjon og til å gi informasjon om fiskens plassering og fôringsrespons.

Faktaark

For mer informasjon kontakt Trude Olafsen på epost: tolafsen@akvagroup.com eller mobil +47 915 57 400

Prosjektet er støttet av Norges Forskningsråd og SkatteFUNN ordningen.
Hei
Er det noe jeg kan hjelpe deg med?