AKVA group
English 
Your Aquaculture Technology and Service Partner
English 

Fôringsanlegg

akvasmart-white
ordrekontorknapp
CCS Feed System units

Et effektivt system for undervannsfôring som gir økt tilvekst og bedre fiskevelferd!

Subsea Feeder fôrer fisken på cirka sju meters dyp. Fôret føres ut til merden med vanlig fôrslange og trykkluft, tilsettes vann og føres ned via et hovedrør. Vann, som hentes fra dypet og siles for best mulig hygiene, pumpes sammen med fôret. Pumpetrykket gir det nødvendig hastighet nedover. Deretter sendes fôret ut via 12 fordelingsrør for best mulig spredning. Utfôringsraten er opp mot 50 kg fôr per minutt. Erfaringer viser at fuglenett ikke er nødvendig å bruke sammen med dette systemet. 

Fordelene med AKVA Subsea Feeder:

• Rask og effektiv undervannsfôring (ca 50 kg/min)
• God spredning på fôret
• God hygiene, lett vedlikehold og praktisk i bruk
• Fuglenettet blir overflødig

- Sertifisert i henhold til NS 9415.
Stabile miljøbetingelser

AKVA Subsea Feeder er testet hos flere oppdrettselskaper. Resultatene viser at laksen får en bedret tilvekst og fiskevelferd. Økt fiskevelferd og mer stabile miljøbetingelser gir redusert lusetrykk. Erfaringene så langt viser at laksen vil oppholde seg rundt utfôringspunktene hele døgnet. 

I kombinasjon med antikjønnsmodningslys eller UV-lys, holdes laksen stabilt på samme dybde som undervannsfôreren distribuerer fôret. Denne unike kombinasjonen gjør det derfor mulig å undervannsfôre laksen gjennom en stor del av produksjonssyklusen med svært god tilvekst, redusert lusepress og bedre fiskevelferd som resultat. 
 
subsea-feeder-illustrasjon
sub feeder 2
Syklon
Syklonen er utstyrt med flyteelement og er enkel å plassere og flytte ved vedlikehold og andre nødvendige operasjoner.
sub feeder 1
Fôring under vann
Fisken blir fôret på litt over 7 meters dyp.
sub feeder 3
Fôrspredning
Fôret spres ved hjelp av en spredningsenhet på ca 17 meter i omkrets med 12 separate utfôringsenheter.
sub feeder 4
På dypere vann
Fôringskameraene viser at fisken nå oppholder seg på dypere vann rundt utfôringspunktene det meste av tiden.
sub feeder 5
Effektiv fôring
Testresultater viser at fôringssystemet gir rask, effektiv og hygienisk fôring, god spredning og mindre lusepåslag.
reservedeler
Reservedeler
Last ned reservedelskatalogen, her kan du også bestille reservedeler direkte ved å fylle ut skjemaet på siden.
Hei
Er det noe jeg kan hjelpe deg med?