AKVA group
English Spanish 
Your Aquaculture Technology and Service Partner
English Spanish 

Resirkulering

Recirculation Systems

Resirkuleringskonseptet

Systemer basert på resirkulering blir for tiden bygget over hele verden og anvendt til mange forskjellige arter. Bruk av avansert teknologi gjør det mulig med svært høyt gjenbruk av vann - vanligvis rundt 95 - 99 % sammenliknet med vannforbruket i et gjennomstrømningssystem. 

En av hovedfordelene med vårt resirkuleringssystem for oppdrettsanlegg (Recirculation  Aquaculture System - RAS) er evnen til å bevare et perfekt miljø med overlegen vannkvalitet til lavest mulige kostnader. Alle viktige vannparametre overvåkes elektronisk over nettverk og justeres etter behov, slik at det er mulig å sørge for optimal fiskehelse og vekst. Dette er grunnlaget for forutsigbare produksjonsforhold i et oppdrettsanlegg og overlegen slaktekvalitet for alle arter. 

Det første steget mot ditt eget vannbehandlingssystem er å inngå en forprosjektavtale med oss. Så snart dette er gjort er du klar til å gå i gang med et vellykket prosjekt! 
Vannbehandling
mechanical-filtration
Mekanisk filtrering
Et effektivt mekanisk filter fjerner partikler som er større enn 50 microner. Dette er kritisk for at biofilteret skal fungere optimalt og generell patogenkontroll.
uv-filter
UV-filter
UV-filter gir effektiv ultrafiolett desinfisering av vannet til en lav kostnad. Utformingen av UV-filteret resulterer i et vannivåtap på knapt 3 cm.
co2-filter
CO2-lufter
CO2-lufter gir særdeles effektiv fjerning av CO2 og nitrogen til lave kostnader.
biofilter
Biofilter
Biofilteret er et såkalt "fluidsed fixed" biofilter. Filteret er stasjonært, men holdes i suspensjon, noe som gjør det mulig å kombinere høy effektivitet med enkelt vedlikehold og lave driftskostnader.
automatic-oxygen-control
Oksygenkontroll
Stabile oksygennivåer er viktig i alle oppdretssanlegg, da periodiske fall i oksygennivået reduserer fiskens appetitt og øker både stressnivået og dødeligheten.
unique-split-loop-design
Delt vannsirkulasjon
For å oppnå optimal stabilitet og effektivitet i biofilteret, må vannstrømmen gjennom biofilteret reduseres sammenliknet med strømmen gjennom CO2-lufteren. Alternativete er å drive anlegget med høyere CO2-verdier, noe som vil redusere veksten og øke fôrforbruket.

Hvorfor AKVA group resirkuleringssystem?

Why choose AKVA group Recirculation Systems?
Det revolusjonerende delt vannsikrulasjon-designet opprettholder et perfekt oppdrettsmiljø som gir bedre vekst og maksimal avkastning. AKVA group er den eneste leverandøren som har spesialisert seg på resirkuleringssystem for både ferskvann og saltvann. Selskapet har gjennomført en rekke vellykkede kommersielle prosjekter.  

Hederspris fra TIME Magazine

Gjennombruddet for oppdrett av sørlig blåfinne-tunfisk (Southern Bluefin Tuna) i tanker hos Clean Seas Ltc. i Australia ble i 2009 utnevnt som verdens nest beste oppfinnelse av TIME Magazine. Den sørlige blåfinne-tunfisken hadde for første gang blitt gytt i et kontrollert miljø i fangenskap. Clean Seas klekker og avler nå opp settefisk i tankene, som siden blir overført til havmerder hvor fisken vokser videre til den har oppnådd en slaktevekt på 50 til 80 kilo. Som et resultat kan forbruket av denne tunfisken nå baseres på miljøvennlige prinsipper med et lavere press på viltbestanden. 
bluefin-tuna
Hei
Er det noe jeg kan hjelpe deg med?