AKVA group
English 
Your Aquaculture Technology and Service Partner
English 

Samfunnsansvar

AKVA group forplikter seg til å levere produkter og tjenester av høy og pålitelig kvalitet.

HMS- og kvalitetspolicy

AKVA group forplikter seg til:
  • Å drive lønnsom utvikling, produksjon og leveranse av teknologi og tjenester av høy og pålitelig kvalitet, å innfri kundenes forventninger, oppnå kundetilfredshet og utvikle AKVA groups posisjon som ledende leverandør av teknologi og service til den globale akvakulturindustrien.
  • Å overholde lover og reguleringer, bransjestandarder og kvalitetssystemkrav i markedene vi opererer i.
  • Å unngå at vår produksjon, produkter, løsninger eller service forårsaker uakseptable HMS-konsekvenser.

AKVA group vil innfri forpliktelsene ved å:
  • Ha en risikobasert tilnærming
  • Kontinuerlig forbedre prestasjoner, presisjon og kvalitet i organisasjonen ved å etablere og drifte et kvalitetsstyringssystem og aktivt bruke avviksmeldinger, både i forhold til interne prosesser, HMS og produktavvik.
  • Kontinuerlig forbedre prestasjoner, presisjon og kvalitet gjennom kunnskapsrike, godt opplærte og kompetente medarbeidere.
  • Bruke et integrert ledelsessystem, AKVA Quality System (AQS) og overholde kravene defintert i ISO 9001 Quality Management Systems, ISO 14001 Environmental System og OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Management System-standardene i land og markeder hvor dette er påkrevd og aktuelt. 

Varsling om kritikkverdige forhold

AKVA group oppfordrer til å synliggjøre informasjon og aktivitet tilknyttet selskapet som kan ansees som ulovlig, uetisk eller ikke korrekt. 

Vennligst bruk dette skjemaet dersom du har noe å rapportere. 
certification

ISO9001:2015

AKVA group ASA har en ISO9001:2015-sertifisering. Sertifikatet er utstedt av DNV GL og er gyldig til 30. desember 2020. Det vil bli gjenstand for årlig sertifisering. 
Hei
Er det noe jeg kan hjelpe deg med?