AKVA group
English Spanish Greek 
Your Aquaculture Technology and Service Partner
English Spanish Greek 

Merdbasert oppdrett

Landbasert oppdrett

Merdbasert oppdrett

Landbasert oppdrett

Din teknologi- og servicepartner

AKVA group er ledende leverandør av teknologi og service til den globale akvakulturindustrien.

AKVA group er aktiv i alle markeder med kontorer i Norge, Chile, Danmark, Skottland, Spania, Hellas, Island, Canada, Australia, Iran og Tyrkia. AKVA group er en unik partner som kan tilby alt fra enkle komponenter til komplette installasjoner og service til både landbaserte og merdbaserte akvakultur prosjekter.

Selskapet har sterke og velkjente merkenavn innen oppdrett og produktlinjen dekker blant annet fôrflåter, stål- og plastmerder, fôringssystem, nøter, nettvaskere, undervannslys, sensorikk, miljøsensorer, produksjons- og prosesskontrollsystemer, arbeidsbåter, resirkuleringssystemer og PE-rør.

Å være en samarbeidspartner til AKVA group gjør kunden i stand til å prioritere den daglige driften og øke fortjenesten, mens en pålitelig partner tar seg av de teknologiske løsningene. AKVA group tilbyr dyktige fagfolk, riktig teknologi og den rette kompetansen for å oppnå virkelig gode resultater.

Nyheter

a 3 av 4 visjonsbilder med tekst

Forskning og utvikling

AKVA group har en rekke aktiviteter innen forskning og utvikling. Prosjekter blir gjennomført i tett samarbeid med både kunder, leverandører og FoU-institusjoner. Forsknings- og utviklingsprosjektene handler om å forbedre dagens teknologiske løsninger og utvikle nye, fremtidsrettede løsninger.

Som teknologileverandør er det også viktig å dokumentere effekten og ytelsen av teknologien vi utvikler.  

Bildegalleri

gallery-2015-link

Presse

cap-surface

Utleie- og driftsavtale

Ved å inngå en leieavtale med AKVA group, kan kunden prioritere den daglige driften og øke fortjenesten, mens AKVA gruop tar seg av de teknologiske løsningene. Vi garanterer oppetid, vedlikeholdsintervaller, fleksible leieperioder og oppdatert teknologi. Alt inkludert i en fast månedlig pris.
world-map

Erfarent servicenettverk over hele verden

Behovet for profesjonell service og forebyggende vedlikehold har de siste årene økt som følge av mer avansert utstyr innenfor akvakulturnæringen. Regelmessig service og forebyggende vedlikehold hindrer driftsstans og sikrer forutsigbarhet og kontinuerlig produksjon. AKVA group har dyktige teknikere med høy spisskompetanse innen akvakultur. De vet hva som skal til for å lykkes.

Atlantis

I samarbeid med selskapene Sinkaberg-Hansen AS og Egersund Net AS, har AKVA group ASA etablert selskapet ATLANTIS SUBSEA FARMING AS med formål om å utvikle undersjøiske lakseoppdrettsanlegg i industriell skala. ATLANTIS SUBSEA FARMING AS har søkt om seks utviklingskonsesjoner for å muliggjøre storskalautvikling og testing av den nye teknologien og driftskonseptet. I denne videoen får du en demonstrasjon av merdkonseptet.

Oppdrettsprosjekter over hele verden

salmon-farming-norway
Lakseoppdrett
Norge
turbot-farming-china
Piggvaroppdrett
Kina
tuna-farming-australia
Tunfiskoppdrett
Australia
rainbow-trout-farming-chile
Regnbueørret
Chile
sea-bream-sea-bass-turkey
Havabbor/Dorade
Tyrkia
greater-amberjack-saudi-arabia
Amberjack
Saudi Arabia

Merdbasert akvakultur

Landbasert oppdrett

service-and-training
Service og opplæring
AKVA group tilbyr regelmessige servicebesøk med utstyrskontroll og vedlikehold, inkludert en utfyllende statusrapport. Vi tilbyr også intensiv produktopplæring.
Hei
Er det noe jeg kan hjelpe deg med?